header foto header foto header foto header foto header foto
 

Commissies/vrijwilligers

Barcommissie
Monique van Balen Walter lid
Kunna de Haan lid
Jurjen van der Weg lid
Imkje Wijnsma lid indeling bardiensten zaterdag & zondag
Evenementencommissie
Joop Louwenaar voorzitter
Jeugdbestuur
Bram Osinga penningmeester
Erik Roorda lid
Tom van Balen Walter lid
Veroniek van Avermaete lid
Vivian de Smet lid
Nathan Berends communicatie
Jongste Jeugd commissie
Tiny de Jong voorzitter
Els Jolmers communicatie
Ledenadministratie
Alie Hoving lid ledenbestand
Materiaalcommissie
Tjeerd van der Wal lid
Medische commissie
Alie Hoving coördinator
Nynke Bruins AED
Scheidsrechterscommissie
Nynke Bruins opleiding & begeleiding begeleiding van scheidsrechters, zwel nieuwe scheidsrechters als ook scheidsrechters die 'hogerop' willen
Marcel Van Der Ven indelingen Jongste Jeugd
Daniël Schut indelingen Junioren en Senioren
Olivier Munniks indelingen Junioren en Senioren
Sponsorcommissie
Peter van der Werf voorzitter
Ger van den Brink acquisitie
Ramon Bourguignon acquisitie
Dibbo Dorrepaal acquisitie
Technisch Coördinatoren
Richard Schnieders Jeugd coördinator
Technische Commissie
Harmen van Balen Walter voorzitter
Margriet Hoitinga secretaris
Richard Schnieders Jeugd coördinator
Mathijs Rodenburg coördinator jongste jeugd
Linda Zuidema coördinator JA-JD
Friedel Erdelmann coördinator MB
Bernard Bijma coördinator MC
Tiny de Jong coördinator MD
Vertrouwenscommissie ongewenst gedrag
Gerrie van der Veen lid 0620134561
Website & LISA
Joop Louwenaar webmaster