header foto header foto header foto header foto header foto
 

Contributie

Contributie MHCL

MHCL is financieel afhankelijk van 3 inkomstenbronnen: contributie van de leden, sponsoring en het resultaat van de bar in het clubhuis. De contributie is met ruim 70% de grootste inkomstenbron van de vereniging. We leggen graag uit wie, wanneer, hoe en hoeveel contributie ieder lid bijdraagt aan onze vereniging.


Wie

Alle leden van de vereniging betalen contributie, met uitzondering van Leden van verdienste en Ereleden.


Wanneer

Het lidmaatschap loopt per seizoen, de contributie wordt in 4 termijnen (augustus, september, oktober en november) verdeeld. Indien een lid tijdens het seizoen zijn lidmaatschap opzegt blijft de contributieplicht voor dat seizoen onverminderd bestaan.


Hoe

De contributie wordt in de hierboven vermelde termijnen gefactureerd en automatisch geïncasseerd. Indien het lidmaatschap gedurende het seizoen ingaat kan een korting op de contributie van toepassing zijn, zie hier voor de contributietabel hier onder.


Hoeveel

De contributie wordt jaarlijks, tijdens de juni ALV, door de leden vastgesteld. Voor het seizoen 2022-2023 is de contributie vastgesteld op de onderstaande bedragen.


 

SPELENDE LEDEN

KORTING NA

Leeftijd

Contributie

Entreegeld*

01-dec

01-jan

01-mrt

FUN-KEY HOCKEY

< 6

€ 77,50

€ 55,00

€ 50,00

F-JEUGD**

< 8

€ 225,00

€ 55,00

€ 70,00

€ 120,00

E-JEUGD**

< 10

€ 325,00

€ 55,00

€ 100,00

€ 170,00

A/B/C/D-JEUGD**

< 18

€ 360,00

€ 55,00

€ 120,00

€ 190,00

JONGE SENIOREN

< 24

€ 240,00

€ 55,00

€ 120,00

SENIOREN

> 25

€ 275,00

€ 55,00

€ 137,50

7 X 7 LEDEN

> 25

€ 215,00

€ 55,00

€ 107,50

TRAININGSLEDEN

nvt

€ 155,00

€ 55,00

€ 77,50

ZAALHOCKEY***

> 18

€ 100,00

nvt

PRESTATIETOESLAG

nvt

€ 50,00

nvt

€ 25,00


*          studenten zijn, op vertoon van een inschrijfbewijs, vrijgesteld van entreegeld

**         de contributie van de A t/m F leden is inclusief zaalhockey en inclusief kledingfonds van de shirts voor  A t/m E leden

***        van toepassing op senior leden die zaalhockey spelen

De leeftijdscategorie├źn voor de Junioren worden bepaald op basis van de leeftijd op de peildatum 1 oktober. 

Niet spelende leden

 

Contributie

Entreegeld *

Ereleden

€ 0,00

 

Leden van verdienste

€ 0,00

 

Donateurs

€ 35,00

 

Niet spelende leden

€ 50,00

€ 55,00


Prestatietoeslag

Tijdens de ALV van juni 2016 is door de leden besloten tot de invoering van een prestatietoeslag van € 50,00 per seizoen voor eerstelijns/selectie teams. Deze teams trainen 3x in de week en worden, veelal, getraind en gecoacht door professionele trainer/coaches. Tot nu toe werden deze kosten gedragen door alle leden. Om tot een iets eerlijker verdeling van deze kosten te komen is besloten tot het invoeren van deze toeslag.


Bijzondere omstandigheden

Neem bij bijzondere omstandigheden en/of betalingsproblemen contact op met de penningmeester (c[email protected]l). Samen komen we altijd tot een passende oplossing.


Opzegging
Opzeggingen voor het nieuwe seizoen dienen voor 1 mei binnen te zijn bij de ledenadministratie. Deze datum heeft te maken met de teamindeling en de opgave van teams aan de KNHB voor het volgende seizoen.
Bij opzegging na 1 mei kan er op basis van de statuten weer voor een heel seizoen contributie in rekening gebracht worden; tijdig opzeggen dus!


Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen inzake de contributie(-inning) kun je contact opnemen met de penningmeester. Hij is bereikbaar per mail op contributie@mhcl.nl.

 

 

 


 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Humilitasstraat 35
8917 HB Leeuwarden