header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Commissies/vrijwilligers

Accommodatiecommissie
Wijtze Bakker gebouw en velden
Joop Louwenaar clubhuis en kantine
Barcommissie
Kunna de Haan lid
Jurjen van der Weg lid
Imkje Wijnsma lid indeling bardiensten zaterdag & zondag
Evenementencommissie
Joop Louwenaar voorzitter
Imkje Wijnsma lid
Jeugdbestuur
Bram Osinga penningmeester
Erik Roorda lid
Tom van Balen Walter lid
Veroniek van Avermaete lid
Vivian de Smet lid
Nathan Berends communicatie
Jongste Jeugd commissie
Tiny de Jong voorzitter
Els Jolmers communicatie
Ledenadministratie
Alie Hoving lid ledenbestand
Materiaalcommissie
Tjeerd van der Wal lid
Media & communicatiecommissie
Marrit Hofman lid
Medische commissie
Alie Hoving coördinator
Nynke Bruins AED
Scheidsrechterscommissie
Nynke Bruins opleiding & begeleiding begeleiding van scheidsrechters, zwel nieuwe scheidsrechters als ook scheidsrechters die 'hogerop' willen
Marcel Van Der Ven indelingen Jongste Jeugd
Meike Combee-Balm indelingen Senioren
Meike Combee-Balm indelingen Junioren
Sponsorcommissie
Peter van der Werf voorzitter
Ramon Bourguignon acquisitie
Ruth Wetting communicatie
Technisch Coördinatoren
Richard Schnieders Jeugd coördinator
Technische Commissie
Harmen van Balen Walter voorzitter
Margriet Hoitinga secretaris
Richard Schnieders Jeugd coördinator
Tiny de Jong coördinator jongste jeugd
Linda Zuidema coördinator JA-JD
Cynthia Efde coördinator MA
Judith Regnery coördinator MB
Friedel Erdelmann coördinator MC
Samantha De Boer coördinator MD
Marrit Hofman coördinator senioren
Vertrouwenscommissie ongewenst gedrag
Gerrie van der Veen lid 0620134561
Website & LISA
Roderick van Duinen webmaster
Wedstrijdsecretariaat
Tiny de Jong lid jongste jeugd
Lisette Planting lid junioren
Martine Diephuis lid senioren
Werving Commissie
Joop Louwenaar lid
Ianthe Peters lid