header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Technische Commissie

selectiebeleid

27-4-2014

SELECTIEBELEID MHC Leeuwarden SEIZOEN 2014-2015

 

Om de selectie bij de juniorenteams efficiënt, effectief en doelmatig te laten plaatsvinden, wordt er op de volgende manier geselecteerd en ingedeeld binnen MHC Leeuwarden.

1. Indeling teams

Het eerste team in een bepaalde leeftijdscategorie is een selectieteam. Alle spelers binnen een leeftijdscategorie komen in aanmerking voor het selectieteam. Belangrijke criteria bij de selectie zijn: tactisch inzicht, technische vaardigheden, fysieke gesteldheid en motivatie. Vanaf het tweede team vindt de indeling in eerste instantie plaats op basis van leeftijd en proberen we rekening te houden met sociale aspecten zoals vrienden en vriendinnen. Zijn er in een leeftijdscategorie echter vier of meer teams dan wordt het tweede team ook een selectieteam (hierna: opleidingsteam). Vanaf het derde team vindt de indeling dan in eerste instantie plaats op basis van leeftijd en proberen we rekening te houden met sociale aspecten zoals vrienden en vriendinnen.

 

Het betreft een open selectie: tijdens het seizoen kunnen spelers in- en uitstromen. Het is aan de Technische Commissie om tijdens het seizoen te bepalen of spelers eventueel in- of uitstromen. Een mogelijke reden voor uitstroom is het niet kunnen voldoen aan de voorwaarden die bij een selectieteam horen (motivatie). De omvang van een selectieteam is in beginsel 14 spelers. Hierdoor krijgen spelers veel speelminuten en is het mogelijk om later in het seizoen nog spelers toe te voegen.

2. Waarom selectie

MHC Leeuwarden is van mening dat de indeling van de juniorenteams (D-/C-/B- en A-junioren) op basis van min of meer gelijkwaardigheid voor de hockeyontwikkeling van al onze spelers het beste is. Enerzijds wordt door selectie beoogd dit te realiseren voor de eerstelijns (en eventueel tweedelijns) teams, waarbij hockeyprestatie en –ontwikkeling voorop staan. Anderzijds wordt door indeling op basis van leeftijd en sociale aspecten beoogd dit te realiseren vanaf de tweedelijns of derdelijns teams, waarbij hockeyplezier en – ontwikkeling voorop staan.

 

3. Wie worden voor de selectie uitgenodigd

Als er sprake is van 1 selectieteam, dan worden er per leeftijdscategorie ± 20 spelers gevraagd door de Technische Commissie om mee te doen aan de selectie. Als er sprake is van

2 selectieteams, dan worden er per leeftijdscategorie ± 34 spelers gevraagd door de Technische Commissie om mee te doen aan de selectie. Spelers die niet zijn uitgenodigd kunnen zich eventueel aanmelden. Het feit dat een speler is uitgenodigd voor de selectie betekent niet automatisch dat de speler in een selectieteam wordt geplaatst.

 

De Technische Commissie bepaalt welke spelers een uitnodiging ontvangen voor de selectietrainingen. De gebeurt op basis van de eigen waarnemingen tijdens het seizoen, de waarnemingen van de Technisch Manager en de TIPS (bevindingen van de coach en de trainer) die gedurende het seizoen zijn ingevuld.

 

4. Selectietrainingen

Voor de definitieve indeling van de selectieteams wordt ook gebruik gemaakt van de resultaten van de selectietrainingen. Voor iedere leeftijdscategorie zijn er twee selectieavonden. Tijdens de trainingen worden de volgende selectiecriteria gehanteerd:

1.Tactiek;

2.Techniek;

3.Fysiek.

Daarnaast wordt gekeken naar de motivatie van een speler.

 

Om in aanmerking te komen voor een selectieteam zijn de selectietrainingen verplicht. Spelers kunnen eventueel na overleg met de Technische Commissie worden vrijgesteld. Spelers die zich niet afmelden komen mogelijk niet in een selectieteam.

 

5. Definitieve indeling (selectie)teams

De indeling van de juniorenteams valt onder de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie. De uiteindelijke teamindeling komt tot stand op basis van de waarnemingen van de Technische Commissie en de Technisch Manager, de resultaten van de selectietrainingen, de TIPS en gesprekken met coaches en trainers. 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Jan luykenstraat 6
8913 HW LEEUWARDEN