header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Toch nog een waterveld?

Nieuws afbeelding 9-6-2014

De aannemer welke de aanleg van de nieuwe velden door de Gemeente is toegewezen heeft een aanbod gedaan om tegen een geringe meerprijs in plaats van de geplande semi-watervelden watervelden aan te leggen. Het is bijzonder kort dag om hierover een beslissing te nemen en er spelen een aantal factoren mee die die keus bepalen. Het bestuur overweegt, mede afhankelijk van de toezeggingen van de Gemeente betreffende een komende vervanging over ca. 10-12 jaar, om één veld (het hoofdveld) alsnog als vol waterveld aan te laten leggen. De voorliggende overwegingen zijn:

  1. De extra investering bedraagt ca. €5.000 - € 7.500.
  2. De extra exploitatiekosten (in vergelijking met semi-water) bedragen ca. € 7.000 per jaar.
  3. Er is een extra contributieverhoging aan de orde t.o.v. het eerder gepubliceerde voorstel van € 10 voor spelende leden en € 5 voor niet-spelende leden (van alle leden wordt een bijdrage gevraagd om de club op een hoger niveau te brengen).
  4. In het huidige contributievoorstel is in afwachting van toekomstige ervaringen geen verhoging meegenomen voor de hogere exploitatiekosten van semi-water t.o.v. de zandvelden maar die mogelijkheid wordt ook niet uitgesloten.
  5. Een waterveld gaat een paar jaar korter mee dan een semi-water veld waardoor de opbouw van de reserves voor een toekomstige eigen clubbijdrage bij een volgende renovatie versneld zal moeten worden; dit kan ook consequenties hebben voor de toekomstige contributieontwikkeling.
  6. Het bestuur zal een richtlijn opstellen voor de wedstrijdcommissarissen hoe de indeling van de diverse teams voor de velden zal behoren te zijn.

Er zullen de komende dagen verdere gesprekken met de Gemeente plaatsvinden om te bezien in hoeverre haar toezeggingen voor toekomstige nieuwe investeringen vorm gegeven worden en in hoeverre in dat licht MHCL voorgaande financiële risico’s bereid is te dragen. Worden die risico’s te groot geacht dan zullen we bij het huidige en op de vorige ALV goedgekeurde plan van 2 semi-watervelden blijven.

Op de komende ALV van woensdag a.s. is een agendapunt ingelast om bovenstaande te bespreken en tot besluitvorming te komen. U kunt met uw aanwezigheid op de ALV bijdragen in deze belangrijke fase in de ontwikkeling van de club.

Henk Goslings, penningmeester. 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Humilitasstraat 35
8917 HB Leeuwarden