header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Vertrouwenspersoon MHCL

Nieuws afbeelding 15-9-2014

Gezien de recente ontwikkelingen op HGC met betrekking tot het strafrechtelijk onderzoek naar een 45-jarige jeugdtrainer van de Haagse club attenderen wij onze leden op het volgende uit de KNHB-berichtgeving.
In de periode 2006-2011 zijn heimelijk beelden gemaakt van speelsters die zich verkleedden in een dameskleedkamer bij HGC in Wassenaar. De man die zich hieraan schuldig maakte is aangehouden. Hier is ook in verschillende media aandacht aan besteed. Zoals het er nu uitziet zijn vooral jonge vrouwen van boven de 18 jaar gefilmd.

De KNHB heeft het bestuur van MHCL een brief gestuurd met nadere informatie. Hierin geeft de hockeybond aan dat ‘getroffen’ clubs inmiddels zijn geïnformeerd. MHCL behoort niet tot die clubs. Dat is ook niet waarschijnlijk aangezien HGC in een ander district ligt en onze teams in de reguliere competitie derhalve niet op HGC spelen (uitzonderingen daar gelaten).

 

Vertrouwenspersoon MHCL

MHCL heeft overeenkomstig het beleid van de KNHB een vertrouwenspersoon, namelijk Gerrie van der Veen.

De ervaring leert dat er binnen diverse sportverenigingen momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, conflicten, ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie, niet voor 100% kan worden voorkomen.

Wij willen er voor zorgen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

De vertrouwenspersoon is in ieder geval een goede methode om via een centraal aanspreekpunt binnen MHCL te zorgen voor een duidelijke manier waarop leden eventuele (dreigende) problemen kunnen aangeven met daarbij de bescherming van een vertrouwelijke aanpak via een door de vertrouwenspersoon gehanteerd proces.

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zal worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat die niet verergert en dat herhaling voorkomen kan worden.

 

Hoe kan ik de vertrouwenscontactpersonen bij MHCL bereiken?
Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail: [email protected]

 

Het bestuur is zich nog aan het beraden of en van welke betaalde beroepskrachten en vrijwilligers een VOG-verklaring zal worden gevraagd. 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Humilitasstraat 35
8917 HB Leeuwarden