header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Save the date: Ledenavond statuten en reglementen 28 oktober 2015

16-10-2015

Zoals tijdens de ALV op 12 juni jongstleden aangegeven, zijn er een aantal redenen op de statuten en het huishoudelijk reglement van de club aan te passen. Naast dat de huidige documenten redelijk gedateerd zijn, zijn er ook ontwikkelingen bij andere clubs (waaronder de zaak van de filmende vrijwilliger bij HGC) waardoor de KNHB besloten heeft de statuten van alle aangesloten clubs te controleren en waar nodig aanpassingen door te laten voeren. Ook wij moeten een aantal zaken aanpassen, en willen tegelijkertijd de statuten waar nodig verder aanpassen aan het format van de KNHB. Dat zelfde geldt voor het Huishoudelijk reglement. Streven is om dit tijdens de november ALV aan de leden voor te leggen.

Tevens willen wij naar aanleiding van de actie Sportiviteit & Respect van de KNHB een gedragscode, beleid inzake discriminatie & intimidatie en een Tuchtreglement opstellen. Voordat wij dit gehele pakket (dus samen met de statuten en het huishoudelijk reglement) voorleggen aan de ALV in november willen wij op 28 oktober 2015 om 20.00 een avond op de club houden om de stukken toe te lichten en om feedback en suggesties bij u als leden op te halen. De betreffende concept documenten zullen zo spoedig mogelijk op de site achter de log-in te vinden zijn.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Marjolein Bakker, Sytske Velsink en Ernst Vasbinder


 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Humilitasstraat 35
8917 HB Leeuwarden