header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Update vanuit het bestuur

Nieuws afbeelding 30-7-2016


Beste leden, ouders en/of verzorgers van leden,

Op 5 juni jongstleden is er weer een zeer gezellig Super Sunday geweest. Net als de vorige keren op onnavolgbare wijze georganiseerd door Jan Gillebaard en Harmen van Balen Walter, met de steun van vele vrijwilligers waaronder Cissy, Dames 1 en Heren 1. Sportief gezien werd de dag afgesloten met een winstpartij van heren 1 die daarmee een plaats in de play-offs voor promotie naar de tweede klasse bezegelde. Deze play-offs, op zondag 26 juni in Rotterdam, liepen op die dag uit op een teleurstelling: met minimaal verschil werden de heren derde waar de eerste twee promoveerden. Inmiddels is duidelijk geworden dat Heren 1 met dit resultaat toch zal proveren naar de tweede klasse. Een fantastische prestatie waarbij met name de resultaten in de tweede helft van het seizoen aantoonden dat promotie mogelijk zou moeten zijn.

Terug naar de Super Sunday. Traditioneel worden tijdens deze laatste (senioren) competitiedag de vrijwilligers, die de basis onder de club vormen, in het zonnetje gezet. Zonder iedereen in persoon te kunnen bedanken wil het bestuur op deze wijze aandacht schenken aan en dank zeggen voor de vele tijd die een ieder in de club gestoken heeft. Dat al dit werk gebeurt in een goede sfeer met een gezamenlijk doel voor ogen blijkt ook uit de grote opkomst bij deze Super Sunday. Twee leden zijn specifiek genoemd. Dat zijn Alie Hoving en Henk Goslings, die beide zijn benoemd tot Lid van Verdienste van MHC Leeuwarden. Daarmee wil het bestuur kenbaar maken dat hun activiteiten van grote waarde zijn voor huidige positie van de club. Alie door het zeer lang betrokken zijn bij de organisatie van de club, als trainer-coach van jeugdteams, als lid van de Technische Commissie, als bestuurslid, en nog steeds als kracht die ervoor zorg dat zaken lopen (en gaan lopen) zoals we dat allemaal willen. Henk is benoemd tot Lid van Verdienste ondermeer voor rol als bestuurslid, waar hij in de rol van penningmeester op strakke wijze het financieel beleid bewaakt heeft. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat wij nu een complex hebben wat een voorbeeld is voor clubs in Noord-Nederland, ook omdat hij vanuit de club actief betrokken was bij de opzet en uitvoering van het project. Wij zijn Alie en Henk zeer dankbaar wat zij voor de club gedaan hebben. Wij hopen hen als Leden van Verdienste nog vaak op en rond de velden te zien.


Rest ons op dit moment niet veel anders dan alle leden, trainers, coaches, vrijwilligers, ouders, begeleiders, supporters en verder iedereen die met plezier naar de club komt een hele goede zomer en vol enthousiasme naar het nieuwe seizoen.


Met vriendelijke groet,

Martine Diephuis
Derk Jan Lange
Sytske Velsink
Harmen van Balen Walter
Wijtze Bakker
Marjolein Bakker 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Humilitasstraat 35
8917 HB Leeuwarden