header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bardiensten

Het nieuw te voeren beleid binnen de kantine

Nieuws afbeelding 16-9-2016

Geachte leden,

Door middel van dit schrijven wil de barcommissie uitleg geven over het nieuw te voeren beleid binnen de kantine zodat u/jij als lid op de hoogte bent van deze zaken, de verhalen hieromtrent geen eigen leven gaan leiden en u/jij weet wat er van u/jij verwacht wordt.

Onze hockeyclub kent drie belangrijke inkomstenbronnen die er voor moeten zorgen dat wij als vereniging een gezonde financiële huishouding hebben: de contributie- en sponsorgelden en de opbrengst uit de kantine.

Over de contributiegelden en de sponsorgelden is het bestuur meer dan content. Het bestuur is echter tot de conclusie gekomen dat de opbrengsten uit de kantine in geen verhouding staan met hetgeen er wordt omgezet en heeft de barcommissie de opdracht gegeven het komend seizoen te werken aan de het verbeteren van het resultaat.

De barcommissie heeft niet de wil noch het streven om van onze kantine een commercieel bedrijf te maken en we willen ook zeker niet dat het prijspeil significant verhoogd wordt. Tevens zijn wij van mening dat een goed draaiende en renderende kantine van groot belang is voor alle leden omdat met de opbrengsten uit de kantine noodzakelijke en nuttige uitgaven van de verenigingen ( deels ) worden betaald.

Wij roepen u daarom op het nieuwe beleid ten aanzien van een onderstaande zaken goed door te lezen en rekenen op uw volledige medewerking om van het nieuwe beleid een groot succes te maken. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat wij aan het eind van het seizoen een, voor de gehele club, goed resultaat kunnen overleggen.

1. Er worden door de week voor de teams die trainen consumpties klaargezet. Hierbij liggen lijsten waarop de consumpties moeten worden genoteerd. Deze lijsten moeten duidelijk leesbaar worden ingevuld met de datum en de naam van het desbetreffende team. De ingevulde lijst deponeer je in de brievenbus achter de bar. De barcommissieleden komen de volgende dag de ingevulde lijst ophalen, er wordt gecontroleerd of de lijst correct is ingevuld en de nieuwe consumpties worden klaargezet. Een team ontvangt wekelijks een nota van de genuttigde consumpties. Tip: maak zelf een foto van de ingevulde lijst, zodat je een overzicht hebt.

 

2. Voor de commissievergaderingen geldt hetzelfde. Ook hier moeten de lijsten compleet, inclusief koffie en thee worden ingevuld.

Alleen op deze wijze krijgen we inzicht in hetgeen er door de week genuttigd wordt.

3. Door de week is pinnen niet meer mogelijk. Als team krijg je wekelijks een rekening ( zie punt 1 ).

4. In het weekend zal het pinnen gestimuleerd worden. Dit voorkomt dat er onnodig cash geld aanwezig is in het clubhuis.

5. Mochten er teams en/of trainers gebruik maken van de keuken, dan is het de bedoeling dat de keuken en de bar na die tijd weer schoon worden gemaakt en dat borden, bestek en kopjes schoon in de kast worden gezet. Dit geldt ook voor het clubhuis na de traingen. Ook hier zullen de barcommissieleden dagelijks op toe zien.

6. Het is niet de bedoeling om het rolluik of de deur naar de voorraden door de week te openen. Dit mag alleen gebeuren in overleg en na toestemming van de barcommissie.

 

Mocht u als lid nog wensen, vragen of ideeën hebben dan horen wij die graag en kunt u die bij ons kenbaar maken of u kunt een email sturen naar [email protected]

 

 

Wij hopen er samen met u een mooi, succesvol en sportief seizoen van te maken!

 

Met vriendelijke groet,

 

Barcommissie Mixed Hockey Club Leeuwarden
    
 

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Jan luykenstraat 6
8913 HW LEEUWARDEN