header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Contributie seizoen 2007/2008 en automatische incasso

Nieuws afbeelding 24-8-2007
Op de ledenvergadering van 20 juni j.l. is de contributie voor het komende seizoen vastgesteld. Een overzicht kun je vinden in het onderdeel INFORMATIE, bij het onderwerp CONTRIBUTIE.

Verder vragen we je aandacht vragen voor de inning van de contributie volgend jaar. Tot op heden kreeg je aan het begin van het verenigingsjaar een nota en moest je zelf voor de betaling zorgen. Voor de penningmeester en de ledenadministratie leverde het aanmaken en verspreiden van de nota’s en de verwerking van de betalingen een aanzienlijke hoeveelheid werk op. Met het nieuwe administratiesysteem LISA wordt de hele verwerking een stuk eenvoudiger en hebben we bovendien de mogelijkheid om een nieuwe manier van betalen te introduceren, namelijk automatische incasso.

Als je de vereniging machtigt om de verenigingscontributie automatisch te incasseren, dan krijg je aan het begin van het seizoen een vooraankondiging, waarna de contributie automatisch in drie termijnen (oktober, november en december) van de bank- of girorekening wordt afgeschreven. De machtiging zit als bijlage bij dit artikel, of is te downloaden via http://www.mhcl.nl/files/documenten/2007712_Incassomachtiging_MHCL.pdf

Geef je geen machtiging voor automatische incasso, dan ontvang je in september een factuur die voor 1 oktober voldaan moet worden. Bij deze betaalwijze is er geen mogelijkheid om gespreid te betalen, bovendien wordt per factuur een opslag van € 15,- in rekening gebracht.

Henk Goslings
waarnemend penningmeester
Bijlage

Reacties


Marc van der Veen

30-8-2007 @ 19:53:59 |Is het normaliter niet zo dat je korting krijgt wanneer je incasso afgeeft?

Reageer op het nieuws
 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Humilitasstraat 35
8917 HB Leeuwarden