header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Vul de poll in voor de Hockeydome bij MHC Leeuwarden

Nieuws afbeelding 26-4-2018

Beste leden, ouders en verzorgers,

 

Dinsdag 17 april hebben wij een ledenraadpleging georganiseerd waarin wij met jullie van gedachte hebben gewisseld over de toekomst van het zaalhockey. De vraag die voorligt is of we als vereniging wel of niet doorgaan met zaalhockeyen voor al onze jeugdleden en een deel van de senioren. In deze e-mail willen we je dringend vragen de poll/stelling in te vullen.

 

De situatie nu

De situatie op dit moment is dat er, maximaal 1 keer per week, getraind kan worden op een zaalvloer in de buitenlucht. De zaalwedstrijden worden gespeeld op drie verschillende locaties: de Rengershal en het Kalverdijkje in Leeuwarden en de Trije in Franeker. De reden dat we buiten trainen is dat de BV Sport c.q. de Gemeente Leeuwarden niet voldoende trainingsuren voor MHC kan leveren in de sporthallen. Dat zijn de uren die wij nodig hebben om de teams minimaal 1 keer per week te laten trainen.

 

Oplossing

Wij willen, als bestuur, voor de toekomst een betere oplossing. De oplossing die wij voor ogen hebben is een blaashal of zoals de leverancier zegt een Hockeydome op onze eigen accommodatie. De Hockeydome heeft twee volledige wedstrijd zaalvloeren, ruimte voor toeschouwers en inspelende teams.

 

Voordelen

Wij zien als bestuur een groot aantal voordelen t.o.v. huidige situatie:

 • Alle jeugd teams kunnen 2 keer per week trainen in de Hockeydome. Dus niet meer in de buitenlucht

 • Alle thuiswedstrijden zijn in de Hockeydome en niet langer meer in de sporthallen in Leeuwarden of in Franeker

 • Ons eigen clubhuis kan worden gebruikt voor de kleedkamers en de kantine

 • Alle senioren teams krijgen de gelegenheid om ook in de winter door te trainen in de Hockeydome en zijn dus niet meer afhankelijk van het weer

 • Door meer te trainen in de blaashal zal het niveau van onze teams omhoog gaan en zullen zij beter presteren in zowel de zaal als op het veld

 • Trainingen hoeven niet meer te worden afgezegd wegens de weersomstandigheden

 

Nadelen

Wel willen wij ook aangeven dat er een paar nadelen zijn aan een Hockeydome op eigen locatie.

 • De Hockeydome moet worden opgezet en afgebroken door minimaal 25 vrijwilligers. Dat zijn jullie dus!

 • De Hockeydome is een duurdere, overdekte, voorziening dan de zaalvloer in de buitenlucht

 • Wij gaan een verplichting aan voor 15 jaar met de eigenaar van de Hockeydome voor een vast bedrag per jaar. De beoogde eigenaar van de Hokeydome is de BV Sport.

 • Ook zijn er hogere kosten voor trainers omdat alle teams 2 keer in de week gaan trainen.

 • De extra kosten zullen maximaal per jaar € 30,00 per jeugd en senior lid bedragen.

 

Het proces

Om voor het volgende zaalseizoen, start 1 december 2018, de Hockeydome te kunnen realiseren moeten er nog een aantal stappen worden genomen. Om deze volgende stappen te kunnen nemen willen wij van jullie weten of je voor de Hockeydome bent.

 

Als bestuur willen wij alleen doorgaan met de plannen als er minimaal 200 leden en ouders/verzorgers de poll hebben ingevuld en 75% van deze 200 leden voor de Hockeydome is.

 

Wanneer de uitkomst positief is gaan we door in het proces van gesprekken met de BV Sport, Gemeente Leeuwarden, leveranciers en KNHB. Voor de zomer zullen we dan bij jullie terugkomen met een extra ALV. De ALV bepaalt namelijk de hoogte van de contributie en we hebben dus jullie toestemming nodig.

 

Wij vragen jullie, dringend, om de poll/stelling in te vullen en zo te laten weten of je voor of tegen de Hockeydome bent.

 

Jullie kunnen de poll/stelling invullen tot dinsdag 15 mei 24.00 uur. Op 16 mei maken wij de balans op en informeren jullie over de uitkomst. De poll/stelling is te vinden op www.mhcl.nl en dan rechts op de pagina. Klik op de stelling om aan te geven of je het eens of oneens bent met de stelling.

 

In de bijlage vinden jullie de presentatie met filmpjes.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

NB. Om te stemmen moet je inloggen met jouw lidnummer en wachtwoord. Wachtwoord kwijt? Dit kun je makkelijk en snel opvragen op de site. Voor het lidnummer moet contact op worden genomen met de ledenadministratie.

Bijlage


 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Humilitasstraat 35
8917 HB Leeuwarden