header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

DE TOEKOMST VAN MHC LEEUWARDEN BEGINT OP 14 JANUARI A.S.!

Nieuws afbeelding 10-1-2010
Beste leden,
 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van november j.l. stond op de agenda het onderwerp "Strategie & Beleid". Er is toen door het bestuur een presentatie gehouden, met daarin een mogelijke richting voor wat betreft de visie, de missie en de daaruit voortvloeiende strategie die voor de komende jaren de koers van de club kan gaan bepalen. Wij realiseren ons terdege dat een missie, visie en strategie alleen succesvol kunnen zijn als deze door alle leden gedragen wordt. De getoonde presentatie is een eerste aanzet om tot een discussie met u te komen. Deze discussie is tijdens de ALV gestart, maar moet naar onze mening een veel breder vervolg krijgen. Vandaar dat wij graag op donderdag 14 januari 2010 vanaf 20.00 uur in het clubhuis met zoveel mogelijk leden, en ouders van jeugdleden, dit verder willen gaan uitwerken.
Dus kom allemaal 14 januari naar de club om daar verder te praten over de toekomst van de club. Niet alleen praten, maar ook doen! De vorm van de avond zal er voor zorgen dat alle idee├źn, plannen, wensen, etc. voor de club in kaart gebracht kunnen worden. In de presentatie, die u (na inloggen) kunt vinden op de site onder documenten-strategie&beleid, ziet u dat er werkgroepen gevormd zullen (moeten!) worden. Dus naast het verzamelen van alle input verwachten wij ook dat voor de zes werkgroepen, met ieder een specifiek aandachtsgebied, voldoende enthousiaste leden zich opgeven om de betreffende onderwerpen uit te werken. In een vervolg bijeenkomst (naar verwachting in maart 2010) zullen de groepen weer bij elkaar komen om zo tot een toekomstrichting met concrete stappen te komen.
Wij hebben er zin in om te werken aan de toekomst van MHC Leeuwarden. Dat kunnen we niet alleen, en dat willen we ook niet alleen doen. Daarbij is alle hulp, nu en bij de verdere uitwerking, meer dan noodzakelijk. Wij hopen, en verwachten, u dan ook allemaal donderdag 14 januari om 20.00 uur in het clubhuis te zien.
 
Tot dan, namens het bestuur,
Ernst Vasbinder


 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Humilitasstraat 35
8917 HB Leeuwarden