header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

DE TOEKOMST VAN MHC LEEUWARDEN: VERVOLG

13-2-2010 Vorige maand, op 14 januari, zijn ongeveer 25 leden naar het clubhuis gekomen om met elkaar en met het bestuur te praten over de toekomst van de club. Aanleiding was de presentatie die het bestuur tijdens de ALV van november had laten zien met daarin de eerste aanzet voor wat de basis voor de toekomstige strategie en beleid moet gaan vormen. Al tijdens deze ALV is aangegeven dat het opstellen van de strategie van de club, en de manier hoe we daar gaan komen, niet iets is wat het bestuur alleen kan doen en alleen wil doen. Dit gaat alleen maar werken en succesvol worden als er een breed draagvlak is.
Daarom de bijeenkomst in januari. Onder leiding van Evert Lekkerkerker, als oud-coach betrokken bij de club, is in eerste instantie gediscusseerd over de presentatie die ook tijdens de ALV is gegeven. Vele nuttige en zinnige zaken zijn gezegd over de visie, missie en strategie van de club. Al deze opmerkingen zijn opgeschreven en verwerkt/toegevoegd aan de presentatie. Dit leidt dus tot een verzameling van meningen die de basis gaan vormen voor het verdere verhaal. Vervolgens (na de koffie) konden alle aanwezigen hun mening over de zes "strategische pijlers" op grote vellen papier opschrijven. Dit gebeurde al pratend, rondlopend langs de flappen, waarbij veel meningen en ideen uitgewisseld zijn en opgeschreven. Ook deze zijn per onderwerp aan de presentatie toegevoegd. Daarnaast kon een ieder die een bijdrage in de zes werkgroepen wil leveren, zijn/haar naam bij een onderwerp zetten. Dit levert een aantal groepen op die met deze onderwerpen aan het werk gaan.
Afhankelijk van de grootte van de groepen kunnen nog leden gevraagd worden om mee te doen. U kunt zich ook nog opgeven: als u na het bekijken van de presentatie (bij documenten na inloggen) ook zin krijgt om mee te doen, omdat het onderwerp u trekt, of omdat u uw expertise kan en wil inzetten, dan kunt u zich bij het bestuur aanmelden. Wij zorgen er voor dat het dan verder goed komt.
De bedoeling is dat wij eind maart weer een bijeenkomst organiseren. We bespreken dan met zoveel mogelijk leden de eerste resultaten van de werkgroepen, en bespreken dan ook hoe we er vervolgens een document van kunnen maken waar we de komende jaren de richting van de club mee kunnen uitzetten. Vele handen maken licht werk, dus is uw mening en inzet de volgende keer nog steeds erg nodig en zinnig.
De werkgroepen gaan/zijn nu bezig. Als u op- en/of aanmerkingen heeft voor deze groepen, aarzel niet ze door te geven. Op deze manier wordt het resultaat alleen maar beter!
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Ernst Vasbinder


 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Jan luykenstraat 6
8913 HW LEEUWARDEN