header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

MHCL & Lacrosse

Nieuws afbeelding 15-6-2013
Op de ALV's van MHCL en Lacrosse (Leeuwarden Falcons) op respectievelijk 12 en 13 juni jl. hebben beide verenigingen besloten tot een nauwere samenwerking. Vanaf komend seizoen zal Lacrosse een ondervereniging van MHCL worden en alleen leden van MHCL kunnen dan lid van Lacrosse zijn.
 
De Leeuwarden Falcons blijft een eigen vereniging en zal onder die naam dan ook lid blijven van de Nederlandse Lacrossebond en aan haar competities deelnemen. De ledenadministratie en contributie-inning zullen wel door MHCL worden verzorgt.
 
Al bijna 2 jaar is Lacrosse op onze velden voor trainingen aanwezig en zijn ook een aantal clinics en een enkele wedstrijddag door hen georganiseerd. Beide verenigingen kijken uit naar een vruchtbare samenwerking in de komende jaren. Bij het overleg tussen MHCL en de Gemeente Leeuwarden over de geplande renovatie van onze velden en de aanleg van een derde veld in 2014, wordt ook al rekening gehouden met de wensen van Lacrosse.
 
Wij heten de Lacrosse leden van harte welkom op de club; wij zien hen daarnaast ook van harte als vrijwilligers een rol vervullen in de diverse commissies.
 
Namens het bestuur,
Henk Goslings
 
 


 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Humilitasstraat 35
8917 HB Leeuwarden