header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Technische Commissie

Beste ouders en junioren

9-7-2013

Sinds een paar weken zijn de teamindelingen voor volgend seizoen bekend. In de aanloop naar de nieuwe teams is er aangegeven hoe de Technische Commissie tot de nieuwe indelingen is gekomen. Uit de reacties die bij ons binnen zijn gekomen blijkt, dat dit niet bij iedereen duidelijk is geworden. Daarom willen we dit graag nogmaals uitleggen.

MHCL streeft er naar de teamindelingen transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. Net als ieder jaar is het ook dit jaar weer een uitdaging geweest om tot een indeling te komen waarin iedereen zich kan vinden en tevreden mee is.
Gedurende de afgelopen weken hebben er selectietrainingen plaatsgevonden, zijn de beoordelingen van de coaches en trainers van hun spelers over het afgelopen seizoen geraadpleegd, is er met de trainers van afgelopen seizoen gesproken en hebben de coaches van het afgelopen seizoen ook hun input gegeven op de concept-indelingen. Verder ligt het Technisch Beleidsplan 2012-2017 en het Selectiebeleid MHCL 2013-2014 aan de basis van de manier van indelen (op de website te vinden onder "Documenten”). Op basis hiervan zijn de nieuwe teamindelingen tot stand gekomen, voor de selectieteams en voor de breedteteams.
Volgens de bovenstaande documenten wordt er in een categorie geselecteerd als er tenminste twee teams kunnen worden gevormd. Alle spelers die op basis van leeftijd binnen een categorie vallen komen in aanmerking voor een selectieteam.
 
Concreet betekent dit voor komend seizoen dat er voor meisjes B, C en D en de jongens C-lijn selecties zijn geweest. Meisjes A is niet voor de selectietrainingen uitgenodigd, omdat we over deze speelsters voldoende wisten. Voor de andere lijnen is er bij de jongens (A, B en D) slechts één team per categorie.
Vooral in de categorieën Meisjes C en Meisjes D zijn er veel spelers, waardoor er zelfs respectievelijk 5 en 6 teams zijn gevormd. Conform het "Selectiebeleid 2013-2014” zijn bij beide lijnen de eerste twee teams, C1 en C2, D1 en D2, samengesteld op basis van de selecties. De breedteteams zijn vervolgens samengesteld op basis van leeftijd en sociale voorkeuren (voor zover bij ons bekend). Dit houdt in dat deze teams (C3, C4 en C5 en D3, D4, D5 en D6) binnen de categorie gelijkwaardig aan elkaar zijn gemaakt! Voor de nieuwe competitie zijn deze teams ook allemaal op hetzelfde niveau ingedeeld. Het nummer van het team zegt dan ook niets over de sterkte. D3 en D6 bijvoorbeeld zijn dus teams van gelijkwaardig niveau. Binnen deze teams is er naar gestreefd om ten eerste delen van oude teams bij elkaar te houden en daarnaast ook de nieuwe spelers gelijkmatig over de verschillende breedteteams te verdelen.
Doordat afgelopen seizoen de meeste teams erg vol zaten en teams nu bij aanvang van het seizoen juist redelijk leeg zijn, is een team van afgelopen seizoen bijvoorbeeld wel in tweeën gedeeld en hier zijn vervolgens nieuwe spelers aan toegevoegd, waardoor er twee nieuwe teams zijn ontstaan. Dit was nodig, omdat er in totaal vijf nieuwe teams in de juniorenlijn zijn komend seizoen en er dus wel opnieuw verdeeld moest worden. Doordat alle breedteteams nu met redelijk kleine groepen beginnen, kunnen en zullen nieuwe spelers die in de loop van het seizoen lid worden, gelijkmatig over deze teams worden ingedeeld.
Wij hopen en gaan er van uit dat iedereen in zijn/haar nieuwe team een leuk en sportief seizoen tegemoet gaat! Voor nu willen we iedereen een hele goede zomervakantie toewensen en graag tot langs de lijn in het nieuwe seizoen.
 
Met sportieve groet,
Namens de Technische Commissie,
Mark Olman

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws
 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Jan luykenstraat 6
8913 HW LEEUWARDEN