header foto header foto header foto header foto
hoofdsponsor
  
 
Bestuur

Algemene Leden Vergadering op 13 november 2013

Nieuws afbeelding 11-11-2013 Op woensdag 13 november 2013 zal de Algemene Ledenvergadering
plaats vinden. De agenda, de notulen van de vorige vergadering, de jaarrekening 2012/13 en het investeringsvoorstel voor de renovatie van de velden zijn te vinden na de log-in onder Documenten/ALV.