header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Inschrijfformulier

Vul onderstaande gegevens in als je lid wilt worden van de vereniging. Bij inschrijving wordt gelijktijdig machtiging gegeven tot inning van de contributie per incasso. Na verwerking van de gegevens door de ledenadministratie, en, voor zover van toepassing, het einde van een proeftijd, krijg je per mail bericht wanneer de inschrijving als lid is afgerond.

Studenten, junioren en jongste jeugd spelers worden standaard eerst ingeschreven als proeflid; er kunnen dan gedurende maximaal 1 maand eerst enige proeftrainingen worden bijgewoond om te bezien of hockey bevalt; na deze proeftijd worden proefleden automatisch lid, mits zij zich niet voordien hebben afgemeld bij de ledenadminsitratie. Tijdens de proefperiode is er geen contributieverplichting. Gaat een proeflid niet door dan worden alle persoonsgegevens weer uit onze administratie verwijderd. Voor oud-leden is bij heraanmelding het proeflidmaatschap niet van toepassing.

Voor vragen betreffende trainingen en elftalindeling van de senioren en junioren (leeftijdsgroepen A t/m D) wordt verwezen naar onze Technische Commissie [email protected] Een van de lijncoördinatoren zal dan contact met je opnemen.

Wil je geen spelend lid worden maar een afwijkende status krijgen zoals bv. (studenten-)trainingslid, niet-spelend lid of donateur, dan dit s.v.p. onder Opmerkingen op het formulier vermelden. Heb je (of je ouders) interesse om je als vrijwilliger voor de club in te zetten dan dit graag ook bij Opmerkingen aangeven.

Voor ouders van de jongste jeugd (leeftijdsgroepen E t/m G) is extra informatie te vinden op: Klik hier
 
 

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   

    
 

Agenda

17-5 Trainen HCD
31-5 Trainen HCD

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Jan luykenstraat 6
8913 HW LEEUWARDEN