header foto header foto header foto header foto header foto
 

Contributie

Contributie MHCL

Als vereniging is MHCL afhankelijk van 3 inkomsten bronnen: contributie van de leden, sponsoring en het resultaat van de bar in het clubhuis. Van deze 3 is de contributie met ruim 70% van de inkomsten de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging. Op deze pagina leggen we uit wie, wanneer, hoe en hoeveel contributie ieder lid bijdraagt aan de vereniging.

Wie

Alle leden van de vereniging betalen contributie, met uitzondering van Leden van verdienste en Ereleden.

Wanneer

Het lidmaatschap loopt per seizoen, de contributie wordt gefactureerd in september en kan desgewenst in 4 automatische termijnen worden voldaan. Indien een lid tijdens het seizoen zijn lidmaatschap opzegt blijft de contributieplicht voor dat seizoen onverminderd bestaan.

Hoe

De contributie wordt in september gefactureerd via ClubCollect (www.clubcollect.nl). Leden kunnen na ontvangst van de factuur zelf bepalen of ze in één of meerder termijnen willen betalen. Leden bij wie het lidmaatschap gedurende het seizoen ingaat ontvangen de contributiefactuur ongeveer 1 maand nadat het lidmaatschap definitief is geworden. Indien het lidmaatschap gedurende het seizoen ingaat kan een korting op de contributie van toepassing zijn, zie hier voor de contributietabel hier onder.

Hoeveel

De contributie wordt jaarlijks, in de juni ALV, door de leden vastgesteld. Voor het seizoen 2022-2023 is de contributie vastgesteld op de onderstaande bedragen.

 

SPELENDE LEDEN

KORTING NA

Leeftijd

Contributie

Entreegeld*

01-dec

01-jan

01-mrt

FUN-KEY HOCKEY

< 6

€ 77,50

€ 55,00

€ 50,00

F-JEUGD**

< 8

€ 225,00

€ 55,00

€ 70,00

€ 120,00

E-JEUGD**

< 10

€ 325,00

€ 55,00

€ 100,00

€ 170,00

A/B/C/D-JEUGD**

< 18

€ 360,00

€ 55,00

€ 120,00

€ 190,00

JONGE SENIOREN

< 24

€ 240,00

€ 55,00

€ 120,00

SENIOREN

> 25

€ 275,00

€ 55,00

€ 137,50

7 X 7 LEDEN

> 25

€ 215,00

€ 55,00

€ 107,50

TRAININGSLEDEN

nvt

€ 155,00

€ 55,00

€ 77,50

ZAALHOCKEY***

> 18

€ 100,00

nvt

PRESTATIETOESLAG

nvt

€ 50,00

nvt

€ 25,00

*             studenten zijn, op vertoon van een inschrijfbewijs, vrijgesteld van entreegeld

**          de contributie van de A t/m F leden is inclusief zaalhockey en inclusief kledingfonds voor de shirts van A t/m F leden

***        van toepassing op senior leden die zaalhockey spelen

 

De leeftijdscategorie├źn voor de Junioren worden bepaald op basis van de leeftijd op de peildatum 1 oktober.

 

Niet spelende leden

 

Contributie

Entreegeld *

Ereleden

€ 0,00

 

Leden van verdienste

€ 0,00

 

Donateurs

€ 35,00

 

Niet spelende leden

€ 50,00

€ 55,00

Prestatietoeslag

In de ALV van juni 2016 is door de leden besloten tot de invoering van een prestatietoeslag van € 50,00 per seizoen voor eerstelijns/selectie teams. Deze teams trainen 3x in de week  worden, veelal, getraind en gecoacht door professionele trainer/coaches. Tot nu toe werden deze kosten gedragen door alle leden. Om tot een iets eerlijker verdeling van deze kosten te komen is besloten tot het invoeren van deze toeslag.

Bijzondere omstandigheden

Neem bij bijzondere omstandigheden en/of betalingsproblemen contact op met de penningmeester ([email protected]) Samen komen we altijd tot een passende oplossing.

Opzegging

Opzeggingen voor het nieuwe seizoen dienen voor 1 mei binnen te zijn bij de ledenadministratie. Deze datum heeft te maken met de teamindeling en de opgave van teams aan de KNHB voor het volgende seizoen.
Bij opzegging na 1 mei kan er op basis van de statuten weer voor een heel seizoen contributie in rekening gebracht worden; tijdig opzeggen dus!

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen aangaande de contributie(-inning) kan je contact opnemen met de penningmeester. Hij is bereikbaar per mail op [email protected]

 


 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Humilitasstraat 35
8917 HB Leeuwarden