header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Klankbordgroep

Nieuws afbeelding 15-3-2015

Klankbordgroep
Zoals bij de Agemene Leden Vergadering (ALV) van 15 december jl. is besloten, wordt er een klankbordgroep opgericht. Op 3 februari jl. is deze voor het eerst bijeengekomen. Met dit bericht willen we jullie daarvan op de hoogte stellen en aangeven wie we zijn en wat we doen.

Wat doet een klankbordgroep?
Zoals de naam al doet vermoeden is het een groep waar het bestuur gevraagd en ongevraagd feedback van krijgt om aan te geven wat de groep ziet en beleeft in de vereniging. Tijdens de vergaderingen (minimaal twee per jaar) met het bestuur wordt actief gewerkt om de beleving van hoe het gaat met de vereniging te bespreken. Actuele thema's worden besproken en, als dat wenselijk is, voorzien van een actiehouder/eigenaar en er worden acties op gezet. De klankbordgroepleden zitten er op persoonlijke titel en hebben niet de functie van het doorspelen van wat iemand of iedereen zegt in de vereniging maar vanuit haar eigen kracht werken we naar een gezonde en vertrouwde relatie tussen de leden en het bestuur. We zijn dus zeker geen 'klikbordgroep' of 'excuusclubje' maar juist de voelsprieten van de vereniging waar we op onderdelen actie op willen (laten) nemen.
Door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven verwachten wij naar een steeds betere samenwerking binnen de vereniging te groeien.

Wie zitten in de klankbordgroep?
Invulling daarvan bij hockeyclub Leeuwarden is dat het een dwarsdoorsnede uit de vereniging. Het bestuur heeft daarvoor het initiatief genomen en is betrokken bij de vorming van de klankbordgroep.
De huidige bezetting is:

Martine Diephuis

Ragonda van der Meulen

Ineke Spijkervet

Henk Bakker

Ramon Bourguignon

Fabian Dijkstra

GertJan Klijn

Arthur van Oerle

Arend Wouwenaar

Vragen?
Die kun je altijd stellen aan een van de leden van de klankbordgroep. Als je vragen hebt aan het bestuur dan stel je die natuurlijk niet aan de klankbordgroep maar dan benader je de bestuursleden persoonlijk. Op zaterdagen en zondagen zijn zij veelal aanwezig op de club en zij hebben aangegeven hiervoor open te staan en de open dialoog is altijd de beste manier voor het krijgen van een antwoord op je vraag.

Sportieve groet,
de klankbordgroep
De kaders van de klankbordgroep staan onder documenten achter de login.

Gerelateerde nieuwsberichten

Daar staan we voor!
Seizoen 2024-2025 en opzeggen


 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Humilitasstraat 35
8917 HB Leeuwarden